<<< AKADÁLY-
MENTESÍTÉSI ESZKÖZÖK

Tevékenységünk

A Támasz az Embernek Támasz a Természetnek Közhasznú Alapítvány (röviden: TETT Alapítvány) 2003-ban jött létre az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület székhelyén.  A TETT Alapítvány nyitott, tehát ahhoz magyar és külföldi természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, pénzbeni és természetbeni adományokkal, valamint vagyonrendezéssel, amennyiben az alapítványi célokat elfogadja. Ugyanakkor a csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká, csupán az alapítványi célok megvalósíthatóságát támogatják.

A TETT ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGE SORÁN,
CÉLKITŰZÉSEINEK MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN
AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉGEKET VÉGZI

A TETT Alapítvány tevékenysége során, célkitűzéseinek megvalósítás érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:
Ipolytarnóc térsége hátrányos helyzetű lakosságának természetbarát munkalehetőségeket teremt, tradicionális mesterségek felelevenítését, képzését támogatja.
- A térség természeti értékeinek megőrzését, kezelését, feltárását, bemutatását és közkinccsé tételét egyaránt támogatja.
- A térség környezeti állapotának javításában, környezetvédelmi feladatok ellátásában vesz részt.
- Ökoturizmust, környezetbarát idegenforgalmat célzó fejlesztéseket kezdeményez és hajt végre.
- A TETT Alapítvány céljait elősegítő vállalkozást folytathat illetve hozhat létre és adományt gyűjthet, de a vállalkozás eredményeként keletkező alapítványi vagyon felhasználásáról a céloknak megfelelően a kuratórium dönt.
- A TETT Alapítvány bármely cél szerinti támogatását pályázathoz kötheti.
- A világhírű Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület térségében lévő települések hátrányos helyzetű lakosságának támogatása természetbarát munkalehetőségek megteremtésével, illetve természetvédelmi kezelés jellegű foglalkoztatásával.
- A térség környezetvédelmi és természetmegőrzési feladatainak végzése, segítése.
- A térség ökoturizmusának fenntartható fejlesztése.

Munkahely teremtés

Ipolytarnóc térsége hátrányos helyzetű lakosságának természetbarát munkalehetőségeket teremt, tradicionális mesterségek felelevenítését, képzését támogatja.

Értékvédelem

A térség természeti értékeinek megőrzését, kezelését, feltárását, bemutatását és közkinccsé tételét egyaránt támogatja.

Környezetvédelem

A térség környezeti állapotának javításában, környezetvédelmi feladatok ellátásában vesz részt.

Ökoturizmus

Ökoturizmust, környezetbarát idegenforgalmat célzó fejlesztéseket kezdeményez és hajt végre.

Vállalkozás

A TETT Alapítvány céljait elősegítő vállalkozást folytathat illetve hozhat létre és adományt gyűjthet, de a vállalkozás eredményeként keletkező alapítványi vagyon felhasználásáról a céloknak megfelelően a kuratórium dönt.

Ipolytarnóci Ősmaradványok 

A világhírű Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület térségében lévő települések hátrányos helyzetű lakosságának támogatása természetbarát munkalehetőségek megteremtésével, illetve természetvédelmi kezelés jellegű foglalkoztatásával.

SZÉKHELYÜNK

3138 Ipolytarnóc, külterület 039 hrsz

KUTATÓHÁZ