facebook

Az iskolai közösségi szolgálat támogatása

 

Alapítványunk lehetőséget biztosít a fiatal diákok számára, hogy az iskolai közösségi szolgálatot a környezet- és természetvédelem érdekes és kihívásokkal teli világában teljesítsék. Sokan ismerik – értelemszerűen elsősorban az ebben érintettek – ezt a fajta kötelezettséget, melyet a nemzeti köznevelésről szóló törvény ír elő, ugyanakkor megoszlanak ez érintettek véleményei ennek jelentőségéről és fontosságáról. Egyesek fontosnak és hasznosnak tartják és örömmel végeznek ilyen jellegű tevékenységeket, míg mások csak nyűgnek érzik, melyet kötelező teljesíteniük.     

Alapítványunk szemszögéből nézve, fontos törekvésnek és célnak tartjuk, hogy lehetőséget biztosítsunk a fiatal diákok számára arra, hogy betekintsenek a munka világába és ezáltal elinduljanak egy olyan úton, amely a tevékenység végzése által teremtett hasznosságon alapulva épít fel egy komplex gazdaságot. Külön örömünkre szolgál, ha valaki fogékonyságot, érdeklődést mutat a környezet- és természetvédelem iránt.     

A 2022-es évben a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakiskola egy 9. osztályos tanulója teljesítette Alapítványunknál közösségi szolgálatát. Fiatal kora miatt, még viszonylag kevés lehetősége volt belekóstolni a munka világába, de ennek ellenére ügyesen teljesítette a rá bízott feladatokat. Érdeklődéssel fordult a természet- és környezetvédelem témaköréhez, és igyekezett legjobb tudása szerint teljesíteni mindazon tevékenységeket és feladatokat, melyekbe bevonásra került.