facebook

 Tevékenységünk

 

A Támasz az Embernek Támasz a Természetnek Közhasznú Alapítvány (röviden: TETT Alapítvány) 2003-ban jött létre az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület székhelyén. A TETT Alapítvány nyitott, tehát ahhoz magyar és külföldi természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, pénzbeni és természetbeni adományokkal, valamint vagyonrendezéssel, amennyiben az alapítványi célokat elfogadja. Ugyanakkor a csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká, csupán az alapítványi célok megvalósíthatóságát támogatják.

A TETT Alapítvány tevékenysége során, célkitűzéseinek megvalósítás érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:

- Ipolytarnóc és térsége hátrányos helyzetű lakosságának természetbarát munkalehetőségeket teremt.
- Támogatja a tradicionális mesterségek felelevenítését és képzését.
- Segíti a térség természeti értékeinek megőrzését, kezelését, feltárását, bemutatását és közkinccsé tételét.
- Részt vesz a térség környezeti állapotának javításában, környezetvédelmi feladatok ellátásában.
- Ökoturizmust, környezetbarát idegenforgalmat célzó fejlesztéseket kezdeményez és hajt végre.
- Az Alapítvány céljait elősegítő tevékenységet folytathat és adományt gyűjt.
- Elősegíti a térség környezetvédelmi és természetmegőrzési feladatainak megvalósulását.
- Együttműködik más szervezetekkel a térség ökoturizmusának fenntartható fejlesztése érdekében.

Kiemelet tevékenységek és célok

Munkahely teremtés
Ipolytarnóc és térsége hátrányos helyzetű lakosságának természetbarát munkalehetőség biztosítása.

Értékvédelem
A térség természeti értékeinek megőrzési, kezelési, feltárási feladatainak segítése, ezen értékek bemutatása és közkinccsé tételének támogatása.

Környezetvédelem
A térség környezeti állapotának javításában, környezetvédelmi feladatok ellátásában való részvétel.

Ökoturizmus
Ökoturizmus, környezetbarát idegenforgalmat célzó fejlesztések kezdeményezése és végrehajtása.

Vállalkozás
Adományok gyűjtése és az Alapítvány céljait elősegítő vállalkozás létesítése.

Ipolytarnóci ősmaradványok
A világhírű Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület karbantartásában és működtetésében való szerepvállalás.