facebook

Szent Anna Kápolna

A Szent Anna kápolna Ipolytarnóc község köztemetőjében található. A kápolnát a Bory család építette 1813-ban, barokk stílusban. Mára már jól érzékelhető az idő vasfoga az épület vizuális megjelenésén.

A kápolnát községi templom lebombázását követően, az új templom felépítéséig, templomként is használták. Jelenleg már csak az egykori Bory József családfő és felesége Anna földi maradványait őrzi az egykoron szebb időket is megélt kápolna. A földi maradványok, a kápolna földalatti kriptájában nyugszanak, melyet a család kérésére a közelmúltban végérvényesen lezártak. Korábban a kápolna hátsó részében lévő lépcső vezetett a földalatti kriptába, melynek lejáratát ma már betonfal zár el az illetéktelenektől, hogy a Család ott lévő tagjai háborítatlanul aludhassák őrök álmukat.

A keleti tájolású épület négyzet alaprajzú, hajója rövid, szentélye sokszögű, a hajó oldalaiban egy-egy ablakkal. Homlokzata magas, kissé kiugró középrésszel, két-két függőleges és egy vízszintes falsávval. Bejárati ajtaja záróköves kosáríves. Oromzata az épület körül futó, erős, négy részes párkány felett van, amelynek csúcsát vaskereszt díszíti. 
Az egész épületet lábazat veszi körül, a kiugró középső oromrészt nagyméretű négyszögletes falsíkmélyedés díszíti. Belső falazata meszelt, hajója rövid dongaboltozatos. Régi, téglás, eredeti járófelülete már nem látható, mert egy felújítás során lebetonozták. A félköríves diadalív egy-egy erős, lapos falpilléren nyugszik, toszkán fejezettel. Fából készült oltára eredeti, melyet festett szentkép díszít.

VII. Pius pápa pápaságának tizenhetedik évében Brachio de Honestis bíbornok úr helyettese, G. Bernius úr - Rómában keltezett 1816. szeptember 23.-ai dátummal levelében - örök időkre szóló búcsúhelyengedélyt adott a kápolnára, amely a boldogságos Szűz Mária édesanyja, Szent Anna tiszteletére épült. Az eredeti okirat a mai napig fennmaradt, melyet a kápolnában őriznek. Az adományozás időszakában a tarnóczi leányegyház még a rozsnyói egyházmegyéhez tartozott.

Szent Anna napját a mai napig megünneplik a helybéliek, emlékezve és tiszteletüket kifejezve ezzel. 

 kapolna01     kapolna02

Tájház

A tájház az ipolytarnóciak hagyatékát őrzi. Korabeli használati tárgyakkal, bútorokkal, a mindennapok során használt eszközökkel rendezte be a község önkormányzata azt az eredeti állapotára felújított épületet, ahol Fotógaléria Tájházat alakítottak ki. Az egyik szobában fényképek őrzik az ott élők emlékét, amelyek az 1920-as évektől mutatják be Ipolytarnóc életét. Azzal a céllal hívták életre a bemutatóteret, hogy ott méltó otthonra leljen őseik hagyatéka. A település új látványossága, ami a volt határőr laktanya épülete mellett, a Rákóczi út 95. szám alatt található, 2022. október 28-án, pénteken, 13 órakor került megnyitásra. 

tajhaz01     tajhaz02